Wil jij ook leren hoe je gezonder en met meer energie kunt leven?

Op dit moment heeft de helft van de Nederlandse bevolking overgewicht of obesitas (CBS, 2016). Obesitas hangt samen met tal van chronische aandoeningen.

Wat is CooL?

CooL staat voor Coaching Op Leefstijl en is een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Dit programma mag worden uitgevoerd door hbo-opgeleide leefstijlcoaches die voldoen aan het beroepsprofiel van de BLCN.
Vanaf 1 januari 2019 zit deze GLI in het basispakket en wordt vergoed zonder dat je daarvoor je Eigen Risico hoeft aan te spreken.
Doel van deze GLI is gewichtsvermindering en afname van het Gewicht gerelateerd Gezondheidsrisico (GGR) door een duurzame leefstijlverandering.
De nadruk ligt hierbij niet op de behandeling van de ziekte, maar op het aanleren van gezonde leefstijlvaardigheden aan de deelnemer. Binnen zijn mogelijkheden en beperkingen.
De leefstijlcoaching richt zich naast de thema’s gedrag, voeding en beweging op meerdere aandachtsgebieden, zoals slaap en ontspanning, stress, vitaliteit, werk-privébalans, alcohol en roken.

Voor wie is het bedoeld?

Het CooL-programma is gericht op:
• Volwassenen met overgewicht (BMI 25-30) met daarbij een verhoogd risico op diabetes mellitus type 2 (DM 2) of cardiovasculaire aandoeningen of
• Volwassenen met obesitas (BMI ≥ 30).

Daarbij geldt dat deelnemers voldoende gemotiveerd moeten zijn om een leefstijlprogramma te doorlopen. De huisarts (of praktijkondersteuner onder verantwoordelijkheid van de huisarts) bepaalt of een (potentiële) deelnemer voldoet aan de inclusiecriteria en verwijst door naar het CooL-programma.

Hoe ziet het programma eruit?

Het CooL-programma bestaat uit een basis en een onderhoudsprogramma. Het basisprogramma duurt ongeveer 8 maanden en het onderhoudsprogramma ongeveer 16 maanden. Beide delen kennen eenzelfde opzet: een intakegesprek, 2 individuele gesprekken, 8 groepsbijeenkomsten en een eindgesprek. Er wordt samen met de deelnemers gekeken naar de achtergronden en oorzaken van de ongezonde leefstijl.
Tijdens het basisprogramma ligt de nadruk op gedragsverandering, in het onderhoudsprogramma ligt de nadruk vooral op gedragsbehoud. Het hele traject van basis- en onderhoudsprogramma wordt door de deelnemers in dezelfde groep doorlopen.

Meer informatie vind je op de website van Leefstijlinterventies.
Wil je je aanmelden, neem dan contact op met je huisarts.
Heb je nog vragen neem dan contact me op