Er wordt steeds meer geschreven over de positieve effecten van een gezonde leefstijl. Helaas is het nog niet zo dat leefstijlcoaching en runningtherapie standaard worden vergoed door je ziektekostenverzekeraar. Vanaf 1 januari 2019 komen er een aantal vormen in het basispakket.

Er zijn wel een aantal manieren waarop mijn coaching of training vergoed kan worden. Het is goed om te kijken of deze voor jou van toepassing zijn. Hieronder een opsomming van een aantal mogelijkheden, maar misschien zijn er nog meer.

Via de verzekeraar

Per 1 januari komt leefstijlcoaching voor mensen met overgewicht (d.w.z. een BMI tussen 25 en 30) en daarnaast een verhoogd risico op diabetes of hart- en vaatziekte  of ernstig overgewicht (d.w.z. een BMI van meer dan 30) in de basiszorgverzekering en heeft geen invloed op je Eigen risico.

Val je niet in deze doelgroep dan zijn er inmiddels zijn er een aantal zorgverzekeraars die preventiecursussen vergoeden als je aanvullend verzekerd bent. Twijfel je of jij daarvoor in aanmerking komt neem dan contact op met je verzekeraar.

Via werkgever

Bijna alle werkgevers hebben een budget preventie, een ziekteverzuimbudget en /of een budget persoonlijke ontwikkeling. Ook kan er binnen grotere organisaties een beroep worden gedaan op bedrijfsmaatschappelijk werk. Zit je in een re-integratie traject dan is je werkgever misschien ook wel bereid een deel van de kosten op zich te nemen.

Via UWV

Het is de moeite waard voor mensen met een uitkering om te onderzoeken of het UWV een deel van de kosten voor een training of coaching kan betalen. Van belang is dan goed te motiveren hoe een training kan bijdragen aan het (sneller) vinden van een baan en aan het goed blijven functioneren in een baan. Wellicht helpt dit artikel.

Via gemeente

Het ondersteunen van mantelzorgers is voor veel gemeenten een speerpunt nu door de bezuinigingen in de zorg veel zorgtaken op de schouders van mantelzorgers komen. Je kunt mogelijk een beroep doen op WMO gelden.